Generalistische Basis GGZ

In de Generalistische Basis GGZ is vanaf 2014 de toenmalige eerstelijns GGZ en een deel van de tweedelijns GGZ samengebracht. Hierin worden mensen behandeld met lichte tot matige, niet complexe GGZ problematiek of mensen met chronische (stabiele) problematiek met een laag risico.

Vanaf 2014 is het maximum aantal van vijf consulten bij een eerstelijnspsycholoog vervallen; er is een ruimere vergoeding vanuit de Basisverzekering gekomen en betaalt u geen eigen bijdrage. Het eigen risico dient u nog wel zelf te betalen. Binnen de nieuwe Generalistische Basis GGZ wordt op basis van de zorgvraagzwaarte bepaald of u recht heeft op kortdurende, middellange, intensieve dan wel chronische zorg. U komt dan terecht bij een GZ-psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Bij sommige verzekeringen is het mogelijk meerdere kortdurende, middellange of intensieve behandelingen uit te voeren.

 

Indien deze behandeling geen of onvoldoende resultaat heeft gehad, dan wordt u terugverwezen naar de huisarts. Deze bekijkt of doorverwijzing naar de gespecialiseerde GGZ voor u de volgende stap kan zijn. Wij zullen u altijd een onderbouwd schriftelijk advies meegeven voor de huisarts. Daarin leggen wij uit waarom wij een verwijzing naar de Gespecialiseerde GGZ noodzakelijk vinden.