Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vanaf 2014

Met ingang van 1 januari 2014 is de organisatie van de GGZ en de rol van de huisarts hierin gewijzigd. Het kabinet wil de GGZ beter laten aansluiten op de behoeften van patiënten, maar acht daarnaast maatregelen nodig om de GGZ betaalbaar te houden.