qEEG-onderzoek

Wat is kwantitatieve EEG (qEEG)?

Voordat met neurofeedbackbehandeling wordt begonnen wordt er eerst een EEG afgenomen. Een EEG biedt meer houvast omtrent eventuele afwijkingen in hersenactiviteit. Omdat de EEG-gegevens worden ingelezen in een computer, zodat er berekeningen op deze gegevens kunnen plaatsvinden, spreekt men wel van een gedigitaliseerd EEG of een gekwantificeerd (quantified) EEG, kortweg een qEEG.

Een EEG wordt geregistreerd onder een aantal standaard condities: ogen open, ogen gesloten en in veel gevallen een tweetal taakcondities. Door de verkregen gegevens statistisch te analyseren kan de wijze waarop de hersenen functioneren beter in beeld worden gebracht. De elektrische activiteit die zo op al die plaatsen op de schedel wordt gemeten kan onderling vergeleken worden en zichtbaar worden gemaakt in zogenoemde brainmaps. Omdat elektrische hersenactiviteit opgebouwd is uit verschillende hersengolven kan er voor elke hersengolf of groep van hersengolven een brainmap worden gemaakt.

In het bovenstaande plaatje is een voorbeeld te zien van een ruw EEG.

Deze gegevens worden vergeleken met die van een groep andere mensen van dezelfde leeftijd en geslacht. Op deze manier zijn individuele afwijkingen op te sporen. Ook kunnen verschillende groepen mensen met elkaar vergeleken worden, bijvoorbeeld mensen met en zonder een hersenletsel.

Een qEEG kan dus gebruikt worden om afwijkingen vast te stellen. Daarnaast wordt het gebruikt om na een behandeling met EEG-biofeedback vast te stellen of een behandeling heeft geleid tot belangrijke veranderingen in iemands qEEG-profiel.

                           
In het bovenstaande plaatje is een voorbeeld te zien van een EEG dat is vergeleken met de normgroep.

Hoe verloopt een qEEG-onderzoek?

Meestal wordt in overleg besloten of een qEEG-onderzoek wenselijk is. Als dit het geval is dan wordt daar een aparte afspraak voor gemaakt. Een qEEG onderzoek bestaat uit twee delen.

Het eerste deel bestaat uit een EEG-meting. Voordat er met deze meting kan worden begonnen moeten de elektroden worden geplaatst. De cliënt neemt plaats in een stoel met hoofdsteun en krijgt dan een soort van badmuts (‘cap') over het hoofd getrokken waarop de elektroden zijn bevestigd. Vervolgens wordt onder de elektroden een pasta aangebracht om het elektrische signaal beter te kunnen meten. Alle elektroden zijn via een kabel verbonden met een EEG-apparaat. Dit apparaat is weer verbonden met een computer. Als alle elektroden goed zitten kan met de registratie worden begonnen. Allereerst wordt er een registratie gedaan waarbij de cliënt 5 minuten lang zijn ogen dicht heeft. Vervolgens wordt een registratie gedaan met ogen open. Daarna wordt de cliënt gevraagd een aantal taken uit te voeren. Na de registratie wordt de cap verwijderd. De duur van deze procedure is ongeveer 90 minuten.

Het tweede deel omvat een neuropsychologisch onderzoek. Hierbij zit u achter een 'touch-screen', waarop u een aantal taken krijgt gepresenteerd. Dit onderdeel duurt ongeveer 40 minuten.

Wat gebeurt er na het qEEG onderzoek?

Wanneer een qEEG onderzoek is afgenomen gaat de psycholoog alle gegevens en testresultaten vergelijken met zowel een Australische als een Amerikaanse database. Deze Australische database is de grootste qEEG-database ter wereld. Doordat de gegevens met deze database vergeleken worden, kunnen er betrouwbare conclusies getrokken. De belangrijkste bevindingen worden verwerkt in een rapport dat met de cliënt besproken zal worden. Afhankelijk van de reden van het onderzoek zal de psycholoog op basis van de uitkomsten van het onderzoek een advies geven voor een bepaalde behandeling of therapie.