Ontwikkelingsproblematiek: autisme en AD(H)D

Een ontwikkelingsstoornis is een psychische of neurologische aandoening bij kinderen en volwassenen, die een afwijking veroorzaakt in de normale ontwikkeling, waardoor klachten ontstaan. 

Hieronder vindt u meer informatie over de 2 belangrijkste en meest voorkomende vormen van ontwikkelingsproblematiek, namelijk autisme en AD(H)D.