Persoonlijkheidsproblematiek

Iemand heeft een persoonlijkheidsstoornis wanneer diegene last heeft van een duurzaam en moeilijk te veranderen patroon van gedragingen, gevoelens en gedachten die op veel gebieden in het leven klachten of problemen veroorzaken. Mensen lopen vaak zelf tegen veel problemen aan, maar ook de omgeving kan er in meerdere of mindere mate last van hebben.

De basis van een persoonlijkheidsstoornis is meestal een in aanleg aanwezige kwetsbaarheid, die door omgevingsfactoren zoals verwaarlozing in de opvoeding of trauma’s, versterkt kan worden.

De behandeling van een persoonlijkheidsstoornis kan lang duren en emotioneel zwaar zijn. Hoewel sommige persoonlijkheidsstoornissen zeer moeilijk te behandelen zijn, zijn de meeste redelijk succesvol te behandelen. In sommige gevallen zijn er nauwelijks nog klachten; in andere gevallen kunnen mensen leren omgaan met hun kwetsbaarheden, zodat ze er minder last van hebben.

Meestal is het moeilijk te voorspellen hoe een behandeling er precies uit gaat zien en hoe lang het gaat duren. De duur kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren.