Stemmingsklachten

Iedereen is wel eens somber of treurig. Zulke gevoelens kunnen opkomen na een tegenslag, ruzie of het verlies van een dierbaar iemand. Meestal trekt zo'n sombere bui vanzelf weg. Mensen die weken- tot maandenlang last houden van zo'n zwaarmoedige stemming lijden aan een stemmingsstoornis, bijvoorbeeld een depressieve stoornis. Ze kunnen nergens meer zin in hebben en erg moe zijn; hun hele bestaan wordt beheerst door somberheid. Andere kenmerken zijn dat mensen veel of juist weinig slapen en dat het gewicht plotseling verandert in korte tijd.

Om een behandeling te kunnen starten is het nodig dat onder andere eerst onderzocht wordt in welke mate u somber bent, hoe de somberheid ontstaan is en of u daarbij voldoet aan de criteria van een andere psychische stoornis.

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat de effectiviteit van de behandeling en de keus voor een bepaalde behandeling, voornamelijk bepaald wordt door de ernst, duur en frequentie van de stemmingsstoornis. Uw behandelaar bekijkt samen met u, welke van de mogelijkheden het beste past bij uw situatie. Indien nodig, vindt overleg plaats met u of uw verwijzer over het starten van antidepressiva.