Speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie, die speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van kinderen, die door ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen in hun ontwikkeling belemmerd worden of vastlopen. Kinderen kunnen in deze therapievorm door middel van spel hun wensen, gedachten, emoties en onbewuste ervaringen uiten. Spel kan daarnaast bijdragen aan het verwerkingsproces van het kind en kan zo gebruikt worden om een kind vooruit te helpen. In het spel heeft een kind de gelegenheid om ingrijpende of traumatische gebeurtenissen uit te spelen. Daarnaast kunnen emotionele problemen zoals een negatief zelfbeeld of problemen met het uiten van verdriet of boosheid aan bod komen. Ook sociale problemen, zoals moeite met samenspelen of slecht luisteren naar ouders, kunnen naar voren komen. Deze vorm van therapie kan gebruikt worden om al spelenderwijs nieuwe vaardigheden te leren. Door middel van spel kunnen bepaalde belangrijke thema's aan bod komen zonder dat het kind ze als bedreigend of moeilijk te begrijpen ervaart.