Behandelvormen

Er zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk bij Brain Dynamics. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen verzekerde zorg en onverzekerde zorg.

Verzekerde zorg:

In sommige gevallen verzekerde zorg:

Onverzekerde zorg:

Verzekerde wordt vanuit het basispakket vergoed door uw zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg omvat hulpverlening die niet is opgenomen in de basisverzekering. Er zijn hierbij uitzonderingen; sommige zorgverzekeraars vergoeden in een aantal gevallen deze zorg wel. Het is daarom aan te raden om altijd te informeren bij uw zorgverzekeraar of de zorg die u krijgt, vergoedt wordt. Het NZA (Nederlandse zorgautoriteit) heeft bepaald dat voor onverzekerde zorg, € 98,00 per consult in rekening gebracht dient te worden.