Psychotherapeut

Een psychotherapeut heeft een universitaire opleiding psychologie gedaan, vervolgd door de opleiding tot psychotherapeut. Een psychotherapeut is opgeleid om intensieve psychologische hulp te verlenen, met toepassing van psychotherapeutische behandelmethoden. De psychotherapeut probeert in samenwerking met de cliënt psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat men er minder last van heeft. Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet BIG en de titel psychotherapeut is bij wet beschermd.

U kunt zich het beste tot een psychotherapeut wenden als uw klachten of problemen zich over meer terreinen verspreiden en uw leven negatief beïnvloeden (werk, relaties, vrienden) en langere tijd aanwezig zijn. Klachten die een psychotherapeut behandelt zijn bijvoorbeeld somberheid, angstklachten, ernstige burn-out, dwanghandelingen, lichamelijke klachten, relatieproblemen, ontwikkelingsproblematiek, problemen die met uw persoonlijkheid te maken hebben en als u moeite heeft zaken die in uw leven gebeurd zijn te verwerken.