Klinisch psycholoog

Een klinisch psycholoog heeft een universitaire opleiding psychologie gedaan, vervolgd door de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en heeft zich daarna verder gespecialiseerd tot klinisch psycholoog. Hij is toegerust om complexe problemen te behandelen. Daarnaast is hij gespecialiseerd in diagnostiek van psychiatrische en psychologische stoornissen. Erkende klinisch psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register.

U kunt bij een klinisch psycholoog terecht voor psychodiagnostisch onderzoek en psychotherapeutische behandeling. De behandeling is gericht op het doen verminderen of verdwijnen van klachten, afwijkingen of psychische stoornissen. Hierbij kunnen specifieke behandelmethoden gebruikt worden.