Gz-psycholoog

Een gezondheidszorgpsycholoog (ook wel gz-psycholoog genoemd) heeft een universitaire opleiding psychologie gedaan, gevolgd door een gz-opleiding. Een gz-psycholoog behandelt psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en de psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziekten en invaliditeit. Hoofdtaken van de gz-psycholoog zijn diagnostiek en behandeling. Gz-psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van gezondheidszorgpsychologen.

U kunt het beste bij een gz-psychologen terecht voor kortdurende hulpverlening, voor lichte tot matig complexe psychische problemen. Over het algemeen is een behandeling klachtgericht en kortdurend van aard.