Kinderen

Wat is een psychologisch onderzoek?

Dit is een uitgebreid onderzoek naar de intelligentie en persoonlijkheid van uw kind, door (of onder begeleiding en onder verantwoordelijkheid van) een psycholoog. In dit onderzoek kan zowel heel breed naar het functioneren gekeken worden als specifiek gekeken worden naar bijvoorbeeld een bepaalde vraag of stoornis.

Waarom wordt een psychologisch onderzoek afgenomen?

Een psychologisch onderzoek kan plaatsvinden omdat er onduidelijkheid of zorg is over het intelligentieniveau van uw kind. Ook kunnen er vragen of zorgen zijn over de sociale en/of emotionele ontwikkeling van uw kind. Daarnaast kan er voor het advies van de juiste schoolkeuze een psychologisch onderzoek nodig zijn. Ten slotte kan gekeken worden naar specifieke ontwikkelingsproblemen of ontwikkelingsstoornissen zoals hyperactiviteit, contact- of hechtingsproblemen, leerstoornissen, concentratieproblemen etc.

Een psychologisch onderzoek kan door u als ouder aangevraagd worden. Het kan ook zijn dat uw kind via school, de huisarts of een specialist aangemeld wordt. Dit gebeurt dan altijd in overleg met u. Voor het aanmelden van uw kind heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts.

Hoe ziet een psychologisch onderzoek eruit?

Wanneer uw kind wordt aangemeld voor onderzoek vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek kan in overleg met u besloten worden een onderzoek te doen.

Tijdens het onderzoek zal de behandelaar een reden of verklaring proberen te vinden voor de vraagstelling waarmee uw kind aangemeld wordt. Om deze vraagstelling zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, is het belangrijk dat er een goed beeld verkregen wordt van uw kind. Hiertoe zal allereerst eventuele informatie uit het dossier van uw kind bekeken worden. Daarnaast wordt er tijdens het psychologisch onderzoek gekeken naar de intelligentie, naar de persoonlijkheid en naar informatie vanuit het systeem van uw kind. U zal gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen. Vaak zal ook de leerkracht van het kind gevraagd worden vragenlijsten in te vullen. Meestal wordt u gevraagd om deze vragenlijsten aan de leerkracht te geven, en om de ingevulde vragenlijsten weer bij ons in te leveren.

Voor het onderzoek naar de intelligentie wordt gebruik gemaakt van een speciaal daarvoor ontwikkelde intelligentietest. Deze test bestaat uit 13 onderdelen. Elk onderdeel is anders. Bij sommige onderdelen krijgt uw kind vragen die het moet beantwoorden, bij andere onderdelen moet het puzzeltjes maken of symbolen natekenen. Het intelligentieonderzoek wordt, afhankelijk van de leeftijd en het concentratievermogen van uw kind, in één of twee gedeeltes afgenomen. Voor de betrouwbaarheid van de test is het belangrijk dat de test binnen een week wordt afgenomen.

Voor het onderzoek naar de persoonlijkheid zijn meerdere tests en vragenlijsten beschikbaar. Afhankelijk van de vraagstelling zullen bepaalde testen afgenomen worden. Uw kind moet bijvoorbeeld een aantal tekeningen maken, de behandelaar zal een gesprekje hebben met uw kind en de behandelaar en uw kind zullen samen een spelletje doen.

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, zal het tijdens het onderzoek een stickerboekje maken waarin het, als beloning en ter motivatie, na elk onderdeel een sticker mag plakken. Ook is er tussen de opdrachten door ruimte voor spel en vaak wordt er iets gedronken.

Wat gebeurt er na het psychologisch onderzoek?

Wanneer het onderzoek is afgenomen gaat de behandelaar alle gegevens en testresultaten bekijken. De belangrijkste uitkomsten worden verwerkt in een psychologisch onderzoeksrapport dat met u besproken zal worden. Afhankelijk van de vraagstelling zal de behandelaar op basis van de uitkomsten van het onderzoek een DSM-IV diagnose stellen en/of een advies geven voor een bepaalde behandeling of therapie. Ook kan er advies gegeven worden over welke vorm van onderwijs het beste aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van uw kind.