Volwassenen

Wat is een psychologisch onderzoek?

Dit is een uitgebreid onderzoek naar uw intelligentie en persoonlijkheid, door (of onder begeleiding en onder verantwoordelijkheid van) een psycholoog. In dit onderzoek kan zowel heel breed naar uw functioneren gekeken worden als specifiek gekeken worden naar bijvoorbeeld een bepaalde vraag of stoornis.

Waarom wordt een psychologisch onderzoek afgenomen?

Een psychologisch onderzoek kan uw klachten in kaart brengen en kan duidelijkheid geven over waar de klachten vandaan komen. Het is belangrijk te kijken op welk gebied in uw leven de klachten zich voordoen en hoeveel last u ervan ondervindt. Een onderzoek kan ook nuttig zijn wanneer er onduidelijkheid of zorg is over uw intelligentieniveau. Vaak komt deze vraag naar voren wanneer er problemen ontstaan in uw sociaal of beroepsmatig functioneren. Het kan zijn dat u voortdurend op uw tenen moet lopen om te bereiken wat er van u verwacht wordt. Het zou ook kunnen dat u met taken die een beroep doen op een bepaald gebied van uw intelligentie meer moeite heeft. Een intelligentieonderzoek geeft hier meer duidelijkheid over. Daarnaast kan gekeken worden naar specifieke problemen of stoornissen. Ten slotte kan een psychologisch onderzoek meer duidelijkheid geven wanneer bepaald moet worden welke vorm van behandeling het beste aansluit bij uw klachten en wensen.

Hoe ziet een psychologisch onderzoek eruit?

Wanneer u wordt aangemeld voor onderzoek vindt er altijd eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek kan in overleg met u besloten worden een onderzoek te doen. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het hebben van een gesprek met de behandelaar. Hierin zullen verschillende aspecten van uw leven aan bod komen. Daarnaast zullen, afhankelijk van de reden van het onderzoek, verschillende testen afgenomen worden.

Voor het onderzoek naar uw intelligentie wordt gebruik gemaakt van een speciaal daarvoor ontwikkelde intelligentietest. Deze test bestaat uit 13 of 14 onderdelen. De afname van de test duurt ongeveer 2,5 uur. Elk onderdeel is anders. Bij sommige onderdelen krijgt u vragen die u moet beantwoorden, bij andere onderdelen moet u puzzeltjes maken of iets uit uw hoofd uitrekenen.

Voor het onderzoek naar uw persoonlijkheid zijn meerdere testen en vragenlijsten beschikbaar. Er zal u wellicht gevraagd worden een aantal vragenlijsten in te vullen. Elke test en vragenlijst geeft inzicht in een ander aspect van uw persoonlijkheid.

Wat gebeurt er na het psychologisch onderzoek?

Wanneer het onderzoek is afgenomen gaat de behandelaar alle gegevens en testresultaten bekijken. De belangrijkste uitkomsten worden verwerkt in een psychologisch onderzoeksrapport dat met u besproken zal worden. Afhankelijk van de reden van het onderzoek zal de behandelaar op basis van de uitkomsten van het onderzoek een advies geven voor een bepaalde behandeling of therapie. Wanneer er vermoedens zijn dat er bij u sprake is van een bepaalde stoornis, kan er een DSM-IV diagnose gesteld worden.