Adviesgesprek voor behandeling

In een adviesgesprek zal de behandelaar een voorstel doen voor eventueel onderzoek dan wel een vorm van therapie. Ook zal hij de verschillende mogelijkheden met u bespreken. De behandelaar zal u in grote lijnen uitleggen wat het onderzoek en de therapie inhoudt. Op basis van de gekregen informatie kunt u een beslissing nemen. Voor meer informatie over de verschillende behandeltrajecten, zie 'behandeling' in het linker menu.

Het is verstandig goed na te denken of u achter therapie staat. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat een therapie heftige gevoelens kan losmaken en spanningen met zich mee kan brengen. Als u in uw privé-leven grote veranderingen doormaakt of recent nare dingen heeft meegemaakt, kan therapie te veel zijn op dit moment.

Als u meer wilt weten over de voorgestelde therapie of nog andere vragen heeft, kunt u deze gerust met de behandelaar bespreken.