Intakegesprek

Wanneer u contact met onze praktijk opneemt wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In het intakegesprek gaat u samen met de behandelaar uw problemen in kaart brengen. Hij zal u vragen stellen over uw huidige situatie, uw werk, uw hobby's, uw relaties en over eventuele andere gebieden waarop u problemen ervaart. Ook zal er aandacht besteed worden aan uw voorgeschiedenis. Er zal ingegaan worden op hoe uw leven tot nu toe is verlopen en wat u als positief en als negatief hebt ervaren. Ook zal de behandelaar u vragen wat u tot nu toe heeft geprobeerd om de problemen op te lossen.

Tijdens het intakegesprek is het belangrijk dat er naar uw verhaal geluisterd wordt. Het verloop van het gesprek zal mede door uw inbreng bepaald worden. Wanneer het nodig blijkt kan een tweede intakegesprek plaatsvinden om op bepaalde gebieden dieper in te gaan, om zo een compleet beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie en van uw ideeën over het veranderen ervan. Nadat er een duidelijk beeld is verkregen van uw situatie wordt bekeken of u bij ons aan het juiste adres bent om zo goed mogelijk geholpen te kunnen worden.