Privacy

Alles wat u uw behandelaar vertelt is vertrouwelijk. Hij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Uw behandelaar hoeft niet aan u te vragen of hij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat uw behandelaar iets met collega's bespreekt, kunt u dat zeggen. U bent uiteraard niet verplicht alles aan uw behandelaar te vertellen. U bent degene die bepaalt wat u wel en niet wilt vertellen.

Voor het privacyreglement zie Privacyreglement Brain Dynamics