Privacy

Alles wat u uw behandelaar vertelt is vertrouwelijk. Hij mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Uw behandelaar hoeft niet aan u te vragen of hij over u van gedachten mag wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat uw behandelaar iets met collega's bespreekt, kunt u dat zeggen. U bent uiteraard niet verplicht alles aan uw behandelaar te vertellen. U bent degene die bepaalt wat u wel en niet wilt vertellen.

Met ingang van 25 mei 2018 is er een nieuwe wet van toepassing; wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Vanaf die datum geldt deze wet voor de hele Europese Unie. Deze nieuwe wet bevat strengere regels t.a.v. de verwerking van persoonsgegevens. Deze zijn te lezen in het privacystatement van de neuroCare Group Hengelo (voorheen Brain Dynamics Hengelo)

Voor het privacystatement zie Privacystatement neuroCare Group Hengelo