Hulp zoeken bij klachten

Wie verdriet heeft en troost zoekt kan meestal bij een goede vriend of vriendin terecht, bij de eigen partner of een familielid. Maar als de problemen dieper ingrijpen, kan het zijn dat u hulp nodig heeft om deze problemen op te lossen of om ermee te leren omgaan. Als het niet mogelijk is om psychische klachten of problemen in uw eentje of met behulp van vrienden op te lossen, kan een psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater in beeld komen. Zij kunnen u helpen te begrijpen hoe uw klachten ontstaan zijn en hoe u ermee om kan gaan. Het is niet verstandig hulp zoeken lang uit te stellen. Juist als u er vroeg bij bent, kunt u snel en effectief geholpen worden.

U kunt voor zeer veel uiteenlopende klachten behandeld worden bij neuroCare Group Hengelo, waaronder de volgende:

  • stemmingsklachten (somberheid, depressie, suïcidegedachten)
  • angstklachten (paniek, onverwerkte trauma's, fobieën, dwangklachten, piekeren, stress, weinig zelfvertrouwen)
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • ontwikkelingsproblematiek (concentratieproblemen, gedragsproblemen, autismespectrumproblematiek, ADHD, leerstoornissen, hechtingsproblematiek)
  • relatieproblemen in het kader van een individuele behandeling
  • eetproblematiek
  • lichamelijk onverklaarbare klachten

Bij neuroCare Group Hengelo werken behandelaren die gespecialiseerd zijn in de behandeling van zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen en ouderen, zowel individueel als in gezinsverband.

Hieronder vindt u meer informatie over enkele klachten waarvoor u bij neuroCare Group Hengelo terecht kunt.