Kwaliteitsstatuut GGZ

Met ingang van 1 januari 2017 is het voor alle aanbieders van 'geneeskundige GGZ', dat wil zeggen generalistische basis GGZ en specialistische GGZ binnen de zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben.

In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat neuroCare Group Hengelo (voorheen Brain Dynamics Hengelo) geregeld moet hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de zorgverzekeringswet te kunnen leveren. Het statuut is zo opgesteld dat het ook in andere delen van de (geestelijke) gezondheidszorg toegepast kan worden zoals bv. de Kinder- en Jeugd-GGZ, langdurige zorg en overige zorg.

Dit statuut wordt gedragen door de beroeps- en brancheverenigingen in de GGZ en is daarmee een veldnorm.

Door dit kwaliteitsstatuut borgt neuroCare Group Hengelo dat zij de juiste hulp op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional bewerkstelligt. Dit alles binnen een professioneel en kwalitatief netwerk.

 

Kwaliteitsstatuut BD Hengelo GGZ instelling