Transitie jeugd GGZ naar gemeente vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 is de gehele jeugdzorg overgeheveld naar de gemeente. In het nieuwe stelsel hebben gemeenten de verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering en bekostiging van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De gemeente zal dan samen met de huisarts een verwijzende rol hebben. 

Brain Dynamics Hengelo is onderdeel geweest van een Expertisegroep Vrijgevestigden GGZ-Jeugd Hengelo en gesprekspartner in de overleggen rondom de overheveling van de jeugd GGZ naar de gemeente.

Brain Dynamics Hengelo heeft met alle gemeenten een contract, dat betekent dat de praktijk ook in 2017 weer zorg aan kinderen en jongeren kan blijven verlenen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat.