Eetproblematiek

Er is een onderscheid te maken tussen een eetprobleem en een eetstoornis. Wanneer sprake is van een eetprobleem, zijn de klachten over het algemeen milder en wordt niet voldaan aan de criteria van een eetstoornis. De klachten kunnen wel beperkend zijn, maar meestal is niet het hele leven gericht op het eetgedrag. Meestal komen eetproblemen voor in samenhang met een persoonlijkheidsstoornis of stemmings- of angststoornis.

In de behandeling van deze stoornissen, wordt ruimte gemaakt om aandacht te schenken aan de betekenis van het eetgedrag en de factoren die het eetgedrag in stand houden.

Wanneer sprake is van een eetstoornis, dus wanneer voldaan wordt aan de criteria van een eetstoornis, zijn de klachten dusdanig ernstig dat doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening aan de orde is.