Relatieproblemen

Wanneer sprake is van emotionele problematiek bij één of beide partners of kinderen, kunnen relatieproblemen ontstaan. Het kan zijn dat patronen van gedrag en communicatie ontstaan binnen de relatie of binnen het gezin, die ervoor zorgen dat problemen in stand worden gehouden of verergeren.

Binnen het individuele behandeltraject kan ruimte gemaakt worden voor partnerrelatie- of gezinsgesprekken. Bij relatie- en gezinstherapie wordt met name gekeken naar wat er gebeurt tussen mensen; hoe zij hun eigen gedrag en het gedrag van de ander betekenis geven. De focus kan liggen op het veranderen van de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan of de manier waarop tegen een probleem aangekeken wordt. Er wordt ruimte gemaakt om de betekenis van bepaald gedrag te delen en er kan aandacht besteed worden aan het leren van vaardigheden, die helpen om met een bepaalde kwetsbaarheid van een gezinslid om te gaan.

Deze behandelvorm wordt alleen vergoed binnen een individueel traject.

Als er een probleem bestaat binnen de partnerrelatie, kunnen seksuele problemen daarbij een rol spelen. Deze kunnen aan de orde komen tijdens de partnerrelatietherapie. Indien de seksuele problemen de belangrijkste problemen zijn, of op zichzelf staan, kan een verwijzing naar een seksuoloog aan de orde komen.