Meldcode

Sinds 1 juli 2013 zijn professionals in onder andere de Geestelijke Gezondheidszorg verplicht een meldcode te hebben. De verplichting een meldcode vast te stellen is opgenomen in de Kwaliteitswet Zorginstellingen. In een meldcode staat hoe gehandeld dient te worden bij het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Meer informatie over deze meldcode vindt u in ons praktijkhandboek. Deze ligt ter inzage in de wachtkamer.