Behandeling

Tijdens de intake- of onderzoeksfase wordt er een inschatting gemaakt van wat er nodig is om uw klachten te helpen verminderen. Er wordt gezocht naar de best passende behandeling, waarbij onder andere wordt gekeken naar de aard en de ernst van uw klachten. Er zijn verschillende behandeltrajecten mogelijk. Op basis van onderzoek naar de effectiviteit van deze behandeltrajecten bij specifieke klachten, zijn zorgpaden ontwikkeld.

Een zorgpad kan gezien worden als een stappenplan. In het zorgpad worden de stappen die genomen zullen worden, weergegeven. Hierbij is aangegeven welke behandelvorm effectief is en goed aansluit bij de klacht. De behandelaar zal met u bespreken welke opties er zijn. Hierbij vormen deze zorgpaden een uitgangspunt. Met u zal de behandeling op zo'n manier worden vormgegeven, dat deze goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. 

Hieronder vindt u de verschillende zorgpaden. Eerst wordt altijd het zorgpad intake gevolgd. 

Intake

Volwassenen

Kinderen en jeugdigen

In bovenstaande zorgpaden worden verschillende behandelvormen genoemd. Hieronder kunt u meer lezen over de verschillende behandelvormen die bij ons mogelijk zijn. 

Behandelvormen

Er zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk bij Brain Dynamics. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen verzekerde zorg en onverzekerde zorg.

Verzekerde zorg:

In sommige gevallen verzekerde zorg:

Onverzekerde zorg:

Verzekerde wordt vanuit het basispakket vergoedt door uw zorgverzekeraar.

Onverzekerde zorg omvat hulpverlening die niet is opgenomen in de basisverzekering. Er zijn hierbij uitzonderingen; sommige zorgverzekeraars vergoeden in een aantal gevallen deze zorg wel. Het is daarom aan te raden om altijd te informeren bij uw zorgverzekeraar of de zorg die u krijgt, vergoedt wordt. Het NZA (Nederlandse zorgautoriteit) heeft bepaald dat voor onverzekerde zorg, € 94,44 per consult in rekening gebracht dient te worden. Voor Neurofeedback geldt een bedrag van 1,4 x € 94,44 = € 132,16 per consult.