Cliëntenraad

Cliëntenraad Brain Dynamics Hengelo

Sinds januari 2014 heeft Brain Dynamics Hengelo een cliëntenraad. Deze cliëntenraad heeft als taak om de directie, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen. Hierbij gaat het om zaken die van belang zijn voor cliënten die een behandeling volgen bij Brain Dynamics Hengelo.

De cliëntenraad praat namens de cliënten mee over bepaalde (beleids)zaken en geeft advies. Dit is belangrijk omdat de cliëntenraad de enige vertegenwoordiging is binnen zorg- en dienstverlening die een oordeel kan geven over de zorg- en dienstverlening van Brain Dynamics Hengelo vanuit de ervaringsbelevingen van cliënten.

Het handboek van de cliëntenraad ligt ter inzage in de wachtkamer.

Wanneer en hoe vaak komt de cliëntenraad bij elkaar?

De cliëntenraad vergadert in het pand van Brain Dynamics Hengelo minstens twee keer per jaar. Daarbij heeft de cliëntenraad minstens één keer per jaar overleg met de directie.

De eerstvolgende vergadering van de cliëntenraad met de directie is gepland op 9 mei 2017. Hebt u suggesties voor zaken die besproken dienen te worden dan verzoeken wij u deze te sturen naar het onderstaande emailadres van de cliëntenraad.

Vacature voor de cliëntenraad

De cliëntenraad staat open voor personen die in behandeling zijn of in behandeling geweest zijn bij Brain Dynamics Hengelo. De termijn waarvoor een lid van de cliëntenraad in de cliëntenraad aanwezig is, bedraagt twee jaar.

De cliëntenraad is met spoed op zoek naar minimaal twee nieuwe leden. Dit mogen zowel personen zijn die in behandeling zijn, dan wel zijn geweest als ouders van kinderen/jeugdigen die in behandeling zijn, dan wel zijn geweest.

Indien u belangstelling heeft voor de cliëntenraad kunt u dit kenbaar maken aan de directie via het secretariaat of via het emailadres van de cliëntenraad: bdhcliëntenraad@gmail.com.