Transitie jeugdzorg 2015

Zoals het er nu naar uitziet, gaat er de komende jaren veel veranderen in de Jeugd GGZ. Vanaf 2012 tot aan 2015 wordt het jeugdzorgstelsel ‘verbouwd’, waarmee men een einde wil maken aan de versnippering in het huidige jeugdzorgstelsel en een verdere professionalisering van jeugdzorg wil bewerkstelligen. Vrijwel alle partijen zijn het eens over het feit dat het jeugdzorgstelsel toe is aan vernieuwing, alleen zijn er ernstige zorgen over de manier waarop dit gedaan wordt.

 

Vooralsnog is het plan om vanaf 1 januari 2015 de gehele jeugdzorg over te hevelen naar de gemeente. In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en bekostiging van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Hierbij zal in eerste instantie vooral ingezet worden op ‘eigen kracht’ en preventie, maar het kan zijn dat er meer nodig is. Met de nieuwe Jeugdwet vervalt het recht op zorg en hierover maakt een grote groep professionals zich grote zorgen. Zeker omdat de invoering van de nieuwe Jeugdwet gepaard gaat met forse bezuinigingen. De overheveling naar de gemeente betekent dus ook dat de specialistische zorg niet meer valt onder de verzekerde zorg via de ziektekostenverzekeraar, maar geregeld dient te worden door de gemeente. Aangezien gemeentes zelf mogen bepalen hoe ze het geld voor de zorg besteden, betekent dit dat de zorg die je krijgt afhangt van je woonplaats.

 

BrainDynamics Hengelo is onderdeel van een Expertisegroep Vrijgevestigden GGZ-Jeugd Hengelo en gesprekspartner in de overleggen rondom de overheveling van de jeugd GGZ naar de gemeente. Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws rondom de Transitie Jeugdzorg.

 

OPROEP!

 

Op het internet zijn petities gestart om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen, o.a. via www.petitiejeugdggz.nl en ontwikkelingen zijn te volgen via Twitter @petitiejeugdggz. Meer informatie met betrekking tot de Transitie Jeugdzorg vanuit een ouderperspectief is te vinden op http://www.transitiejeugdzorgouders.nl/ . Om te volgen via Facebook https://www.facebook.com/TransitieJeugdzorgVanuitOuderperspectief of Twitter @transitieouders. U kunt ook zelf via cie.vws@tweedekamer.nl uw zorgen met betrekking tot deze ontwikkelingen mailen naar kamerleden die zich hiermee bezighouden.

 


24-01-2014