Over Brain Dynamics Hengelo

Welkom bij Brain Dynamics Hengelo. In onze praktijk werkt een team van psychologen, psychotherapeuten en een klinisch psycholoog. U kunt bij ons terecht voor verschillende hulpvormen. U kunt uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek laten doen en een QEEG laten maken. Daarnaast biedt Brain Dynamics Hengelo verschillende vormen van behandeling, waaronder psychotherapie, speltherapie, neurofeedback, rTMS en EMDR.

Brain Dynamics Hengelo is overgenomen door de neuroCare Group. De naam van de praktijk zal in 2018 veranderen in neuroCare Group Hengelo.

Op 15 november 2017 is onze praktijk onderdeel geworden van de neuroCare Group.

Wat betekent dit voor u?

Er verandert voor u in eerste instantie niet veel. De behandeling blijft hetzelfde evenals uw behandelaar. Wel zullen er in de toekomst meer behandelmogelijkheden voor u beschikbaar komen.

Binnen de neuroCare Group worden nieuwe behandelmethodes voor een o.a. depressie, dwangstoornissen en AD(H)D ontwikkeld. 

Het grote voordeel om onderdeel te zijn van de neuroCare Group is het volgende: we worden voortdurend geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen en bijgeschoold in het toepassen van nieuwe methodes.

Vooral het combineren van neuromodulatietechnieken (rTMS, neurofeedback, trans craniale gelijkstroom stimulatie) met psychotherapeutische behandelingen van uw klachten is een erg effectieve combinatie gebleken.  

Wij zijn dan ook erg blij dat wij lid zijn geworden van de neuroCare gemeenschap. Het geeft ons meer mogelijkheden om u ook in de toekomst zorg van de hoogste kwaliteit te bieden.

 

Voor meer informatie zie de website van de neuroCare Group: www.neurocaregroup.com

NVVP

In maart 2013 is Brain Dynamics Hengelo gevisiteerd door de NVVP (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). We hebben dit vijfjaarlijkse visitatietraject met goed gevolg afgesloten, wat betekent dat onze instelling voldoet aan de, door de NVVP, gestelde kwaliteitseisen.

NVVP-visitatielogo verkleind

 

LVVP


In april 2018 is neuroCare Group Hengelo voor de 2e keer gevisiteerd door de LVVP. Deze visitatie is op 17 april 2018 met goed gevolg afgesloten wat betekent dat de instelling voldoet aan de door de LVVP gestelde kwaliteitseisen.

HKZ

Daarnaast is Brain Dynamics Hengelo sinds 1 september 2014 HKZ-gecertificeerd. Het HKZ-certificaat geeft aan dat de praktijk voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Voor meer informatie zie 'HKZ-certificering' in het linker menu.

 HKZ kleine organisaties

Bovenstaand certificaat is drie jaar geldig. Er vindt jaarlijks een audit plaats om de kwaliteit van de zorg te bewaken. Op 6 september 2017 is de instelling opnieuw gecertificeerd voor een termijn van drie jaar.

 

Kopie van foto pand nieuw 3 bijgesneden

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren